Internetpalvelu.fi

Yleisesti Internetpalvelu tarkoittaa mitä tahansa verkkoon liitetyn tietojärjestelmän antamaa palvelua jollekin kohderyhmälle.

Usein Internetpalvelu on tietyn organisaation tuottama, tiettyä aihetta käsittelevä ja selkeän kokonaisuuden muodostava www-sivujen joukko. Laajimmillaan Internetpalveluiksi voidaan nimittää kaikkia yritysten verkkosivuja vaikkei niillä kovin laajaa palvelusisältöä olisikaan.

Internetpalvelut voi jakaa kolmeen luokkaan. (1) Operatiivisia verkkopalveluita ovat esimerkiksi pankit, verkkokaupat ja sähköiset varausjärjestelmät. (2) Viestinnällisten verkkopalveluiden hyöty perustuu ruudulla näkyvän tai kaiuttimista kuuluvan sisällön antamaan informaatioon tai viihdyttävyyteen. (3) Julkiset verkkopalvelut ovat julkishallinnon kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille verkon kautta tarjoamia palveluja. Julkiset verkkopalvelut sisältävät sekä tiedottamista että vuorovaikutteista asiointia.

Internetpalvelut voidaan jaotella myös kohderyhmien perusteella: Kenelle tahansa tarkoitettuihin Internet-palveluihin, rajatulle ryhmälle suunnattuihin Extranet-palveluihin ja vain organisaation työntekijöitä koskeviin Intranet-palveluihin.

Täältä löydät lähes kaikki Suomen kansalaisia koskeva julkishallinnon Internetpalvelut

NettiTieto Oy