Internetpalvelu.fi

Yksityisyydensuoja haasteena internetpalveluissa

Voidakseen rekisteröityä internetpalvelun käyttäjäksi, ihmistä vaaditaan usein luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan palveluntarjoajalle. Julkisen sektorin verkkopalveluissa oleellista on sen varmentaminen, että käyttäjä todella on se joka väittää olevansa. Myös yksityisen sektorin verkkopalveluissa rekisteröitymisellä pyritään estämään väärinkäytöksiä ja varmistamaan mahdollisuus syyllisen saattamiseen vastuuseen mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Jotkut internetpalvelut edellyttävät kuitenkin myös palvelun kannalta epäolennaisten tietojen antamista. Tätä sudenkuoppaa kannattaa palveluntarjoajan välttää, koska yhä useammat ihmiset ovat muutenkin huolissaan tietojensa antamisesta ja saattavat jättää palvelun kokonaan käyttämättä jos se vaatii heidän mielestään liikaa henkilökohtaisten tietojen antamista.
Suhtautuminen tietojen antamiseen vaihtelee suuresti eri käyttäjien ja erilaisten ihmisten välillä. Yleensä ottaen internetpalvelujen käyttäjät kuitenkin jatkuvasti tasapainoilevat täyden anonymiteetin ja täyden avoimuuden välillä.

Helpoimmin käyttäjät antavat tietojaan yleisistä mielenkiinnon kohteistaan, ja nihkeimmin esimerkiksi luottokorttinumeroitaan ja henkilötunnustaan. Ihmisillä on halu pitää osa omista tiedoista muiden ulottumattomissa ja palvelun tarjoajan kannattaakin luoda ihmisille mahdollisimman hyvät edelltykset päättää itse mitä tietoja itsestään haluaa antaa.

Internettiin mahtuu monenlaisia yrityksiä ja sivustoja ja monella niistä tapahtuu erilaisia väärinkäytöksiä. Virheitä ja tietojen huolimatonta käsittelyä tapahtuu joskus myös hyvämaineisissa ja rehellisissä palveluissa. Nämä erilaiset huijaukset ja huolimattomuudet tahraavat internetpalveluiden mainetta ja lisäävät käyttäjien epävarmuutta niitä kohtaan. Tämä aiheuttaa harmia kaikille internetpalveluja tarjoaville tahoille.

Internetpalveluiden epäluotettavuusepäilyjä on yritetty häivyttää monenlaisilla tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvillä julkilausumilla. Oleellisempaa kuitenkin lienee lainsäädännön saaminen ajantasalle muun muassa siten, että laki määrittäisi täsmällisesti kenellä on oikeus tarkastella kenenkin tietoja. Ajantasainen lainsäädäntö lisäisi todennäköisesti myös luottamusta yleensä internetpalveluita kohtaan.

Jokainen internetpalveluita tarjoava taho voi omalta osaltaan vaikuttaa luotettavamman maineen syntymiseen. Älä kerää ihmisiltä sellaisia henkilötietoja joita et tarvitse, huolehdi sivun salauksesta, käsittele yksityistietoja huolellisesti. Pyri luomaan asiakkaisiin luottamuksellinen suhde - ja ole itse luottamuksen arvoinen.

NettiTieto Oy