Internetpalvelu.fi

Elämme verkkopalveluiden aikaa!

Erilaisten internetpalvelujen käyttö on lisääntynyt viime vuosina jatkuvasti ja tulee luultavasti lisääntymään myös jatkossa yhä enemmän. Internetpalveluilla voidaan tarkoittaa joko kaupallisia palveluja tai käyttäjilleen ilmaisia, kaikille ihmis- ja ikäryhmille tarkoitettuja yksityisen ja julkisen sektorin palveluja.

Suhtautuminen internetpalveluihin on hyvin kaksijakoista. Toisaalta ihmiset arvostavat niiden suomaa aukioloajoista ja kulkemisesta vapaata helppoutta mutta samaan aikaan internetpalveluita pidetään jossain määrin epäilyttävinä. Moni suhtautuu kriittisesti luottamuksellisen tiedon käsittelyyn Internetissä ja edelleen on myös niitä, joille ei ole olemassakaan muuta palvelua kuin palvelu kasvotusten.

Internetpalvelu.fi kertoo lyhyesti internetpalveluiden ja yksityisyyden suojan monimutkaisesta suhteesta. Lisäksi sivusto kertoo mistä internetpalvelua suunnitteleva yritys tai henkilö voi urakkansa aloittaa - ja miten sen voi tehdä helpoksi.

NettiTieto Oy